blog.sowatchasayin

Rails etc.

Vim 範囲選択のいろいろ

ふつう v
行 Shift + v
矩形 Ctrl + v


矩形が面白いなー。

No comments:

Post a Comment

Author

Fujimura Daisuke
http://fujimuradaisuke.com

Labels